Показване на единичен резултат

  • Трансформационни програми

    „Пари и Изобилие“

    Тази трансформационна програма работи на подсъзнателно ниво като идентифицира несъзнавани ограничения, които пречат на човек да живее своя изобилен и проспериращ живот. Програмата спомага за тяхното преодоляване, за реализация на личните цели и потенциал.